Oord uitleg

Ligging van eenhede

Die ligging van die verskillende eenhede kan hier gesien word op die Oord uitleg.